top of page

Palvelut

For Educators, Care-takers, Creators & Future-makers

MoWeArt Design tarjoaa luovaa valmennusta, koulutuksia, työpajoja, kehittämispalvelua ja  sparrausta koulutus-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja luovan alan toimijoille.

 

Jos olet kiinnostunut luovuudesta, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, oppimisesta, osaamisen kehittämisestä, hoivasta, vuorovaikutuksesta, työelämän muutoksesta, tulevaisuuden työstä, uuden työn muotoilusta tai kestävästä työelämästä, me olemme sinua varten!

MoWeArt Educator™ kasvatus- ja opetusalan toimijoille

 • Kehittää pedagogista osaamista: uusia taide- ja kulttuurityökaluja omassa työssä 
  sovellettavaksi

 • Vahvistaa luovuutta voimavarana arjessa

 • Syventää vuorovaikutus- ja tunnetaitoja

 • Tarjoaa uusia luovia näkökulmia ja ideoita nykyaikaiseen opetustyöhön (esim. uudet oppimisympäristöt, etäopetus, monialaiset oppimiskokonaisuudet) 

 • Antaa voimaa työssä jaksamiseen ja tukee hyvinvointia

 • Luo tilaa oman työn kehittämiseen ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen​

 • Kehittää nykypäivän työelämä- ja johtamistaitoja

 

MoWeArt Care & Wellbeing™  hoiva- ja hyvinvointialan toimijoille

 

 • Ohjaa hoivaamaan taiten​: asiakas opitaan kohtaamaan läsnäolevasti kiireen keskelläkin

 • Luova työote tuo uutta näkökulmaa työhön ja lisää koko yhteisön hyvinvointia

 • Uusia näkökulmia ja työkaluja hoivatyöhön ja sen kehittämiseen myös etäyhteyksiä ja

        verkkokohtaamisia hyödyntäen

 • Opitaan tulevaisuuden työelämä- ja johtamistaitoja

MoWeArt Teams™ työyhteisöille 

 •  Opitaan tulevaisuuden työelämä- ja johtamistaitoja, otetaan luovuusloikkia

MoWeArt Co-Creation™ kehittäjille, muutosagenteille, uudistajille ja tulevaisuuden tekijöille

 • Uuden työn muotoilua luovasti ja yhteisöllisesti

Lue lisää palvelukonsepteistamme.

Palvelujen lähtökohtana ovat aina yksilön ja yhteisön tarpeet. Jokainen palvelukokonaisuus on yksilöllinen, ja sen tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Palvelu voi koostua esimerkiksi koulutuksesta ja työpaikalla tai etäyhteyksin toteutettavasta työpajasta tai osallistavasta esityksestä. Tarjoamme vaihtoehtoja yksittäisistä työpajoista pidempiin kehittämis- ja valmennusprosesseihin.

Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä: moweartdesign@gmail.com

bottom of page