top of page
  • Writer's pictureMoWeArt Design

Tanssivat tarinat syntyi yhteisöllisen oppimisen kautta


Oululainen kulttuurihyvinvointiyhdistys Esteetön ry viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Olemme mukana juhlavuoden työryhmässä kehittämässä, valmistelemassa ja toteuttamassa yhteisöllistä toimintaa kulttuurihyvinvointia edistäen.


Keväällä ja kesällä 2021 Luovat Askeleet -työryhmä työskenteli taidelähtöisin menetelmin Oulun kaupungin kansalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan sekä Kansalaisfoorumin tuella. Työskentely tapahtui oppivana yhteisönä verkossa ja livetapaamisissa Art Hub -taiteen ja kulttuurin projektitilassa Oulun Pikisaaressa.


Tapaamisissa työstettiin Esteetön ry:n elävää historiikkia, josta syntyi moniaistisia tanssivia tarinoita. Tanssivia tarinoita (pedagogisia performansseja) valmistettiin taidepedagogisessa prosessissa, Pauliina Lapin luotsaamana. Luovat Askeleet -työryhmään liittyi projektin aikana uusia osaajia ja taiteellisen työn projektiryhmä sai nimen Kelluvat Naiset. Työryhmän toimintaan osallistui myös tanssiva tutkija ja tanssitaiteilija Berliinistä. Väitöskirjatutkija Noora Oertel keräsi aineistoa tutkimukseensa, joka käsittelee kosketuksen ja tanssin merkityksiä tartuntatautien aikaisessa Suomessa.


Työryhmän työskentelyssä toteutettiin hybridimallista taiteellista työtapaa. Työskentelyssä hyödynnettiin ja jatkokehitettiin Luovasti verkossa -toimintamallia, joka mahdollisti taiteellisen työn tekemisen korona-aikana. Työskentely tapahtui viikoittaisissa verkko- ja livekohtaamisissa. Taiteellisen työn ohella keräsimme kokemuksellista aineistoa ja muistoja menneiltä vuosilta Art Hubiin ja digitaaliselle alustalle.


Työskentely huipentui Oulun Pikisaaressa 1.7. toteutettuun Tanssivat tarinat -taidejamipolkuun. Taidejamipolku syntyi verkostoyhteistyössä Esteetön ry:n, työryhmä Luovien Askelten, kulttuuriosuuskunta ILMEen, muusikko Osmo Hakosalon, Art Hub Pikisaaren ja MoWeArt Designin kanssa.


Osallistujapalautteita:


"Löysin uudelleen rohkeuteni esiintyä, missä hyväksyvän ryhmän osuus oli ratkaiseva. Sain mahdollisuuden tuoda uuden taidon lauluntekijänä muiden kuultavaksi; se oli todella arvokas kokemus."


"Ihana kokemus oli kyllä ja kauniita ja yllätyksellisiäkin esityksiä, improvisointi toimi hyvin."


"Opin yhdessä luomista ja heittäytymistä, uskaltautumista. Yhteistyö sujui hyvin."


"Opin luottamaan hetkeen ja tulin vakuutetuksi esteettömän asenteen kantavasta voimasta uuden luomisen ja hyvän olon jakamisen kannalta."


"Improvisaatiossa hetkessä oleminen ja siihen luottaminen. Se oli opettavaisinta."


"Yhdessä tekemisen ilo oli parasta ja antoisaa. Mikään yksittäin ei olisi ollut niin suurta kuin mitä yhdessä teimme."


"Yhteistyö oli joustavaa; kukin sai olla mukana omien resurssiensa mukaan. Ilmapiiri oli kannustava ja arvostava. Jokaisen oma ja persoonallinen taiteellinen panos loivat yhdessä kokonaisuuden, joka oli enemmän kuin osiensa summa."


Työryhmä kehitti prosessin aikana taidelähtöisiä työelämä-, yhdistystyö- ja kansalaistaitojaan, digitaitoja ja (verkko)vuorovaikutustaitoja. Kohtaamisen taitoja taiteen tekemisessä harjoiteltiin moniaistisesti verkossa. Toiminta kehitti Esteetön ry:n digitaalisia, saavutettavia ja yhdenvertaisuutta edistäviä käytänteitä (Luovasti verkossa).


Prosessimainen työtapa asettaa mahdollisuuksia ja haasteita, joita on tärkeää reflektoida. Jatkossa haluamme työryhmä Luovissa Askelissa löytää lisää työkaluja siihen miten kriittinen ajattelu saadaan vahvemmin osaksi ryhmän toimintaa. Jäimme miettimään myös valtaa ja valtarakenteita ja kuinka demokraattista yhteistyötä työryhmä- ja yhdistystyössä viedään eteenpäin.


Oletko sinäkin kiinnostunut taiteen / taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksista aikuisten ja yhteisöjen oppimisessa? Teemme mielellämme yhteistyötä ja yhteiskehittämistä muun muassa vapaan sivistystyön ja yhdistystoimijoiden kanssa! Ota yhteyttä: moweartdesign@gmail.com.

0 comments

Comments


bottom of page