top of page

MoWeArt Educator™

 

Kasvattajille, opettajille, kouluttajille, ohjaajille ja opiskelijoille

 

Koulutukset, valmennukset ja työpajat

Teemoja:

 • luova oppiminen

 • luovat opetus-, ohjaus- ja oivaltamisen taidot

 • läsnäolon ja kohtaamisen taidot

 • kokemukselliset ja moniaistiset oppimisympäristöt

 • taide-  ja kulttuurityökalut opetus- ja ohjaustyössä

 • taiteesta näkökulmia ja työkaluja laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiö-oppimiseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin

 • kokonaisvaltaisuus ja kehollisuus 

 • kehontekniikat 

 • koulutukset tanssinopettajille ja taiteen perusopetukseen) (taidetanssi, esteetön tanssi)

 • performanssipedagogiikka (performanssi ilmiöoppimisen muotona)

 • MoWeArt™-taidepedagogiikka

bottom of page