top of page

Palvelukonseptit

MoWeArt™ Educator

 

Kasvattajille, opettajille, kouluttajille, ohjaajille ja alan opiskelijoille

 

Koulutukset, valmennukset ja työpajat

Teemoja:

 • luova oppiminen

 • luovat opetus-, ohjaus- ja oivaltamisen taidot

 • läsnäolon ja kohtaamisen taidot

 • kokemukselliset ja moniaistiset oppimisympäristöt

 • taide-  ja kulttuurityökalut opetus- ja ohjaustyössä

 • taiteesta näkökulmia ja työkaluja laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiö-oppimiseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin

 • kokonaisvaltaisuus ja kehollisuus 

 • kehontekniikat 

 • koulutukset tanssinopettajille ja taiteen perusopetukseen, taidetanssi, esteetön tanssi

 • performanssipedagogiikka (performanssi ilmiöoppimisen muotona)

 • MoWeArt™-taidepedagogiikka

MoWeArt™  Care & Wellbeing

 

Hoitajille, lääkäreille, terapeuteille, ohjaajille ja muille hoiva- ja hyvinvointialan ammattilaisille ja opiskelijoille

 

Koulutukset, valmennukset ja työpajat

Teemoja:

 • koe, kohtaa, kosketa: kokemuksellisuus, kohtaamisen taidot ja kosketus hoitotyössä

 • hoitotyön kehontekniikat

 • Hoivaa mua taiten™ 

 • Taidereseptit

 • hoivan ja hyvinvoinnin muotoilu 

MoWeArt™ Teams

 

Työyhteisöille ja tiimeille

 

Koulutukset, valmennukset ja työpajat

Teemoja:

 • luovuus voimavarana työssä 

 • läsnäolon ja kohtaamisen taidot työyhteisössä

 • vuorovaikutteinen johtaminen

 • taiteesta työhyvinvointia 

 • asiakas- ja työntekijäkokemuksen muotoilu

 • työyhteisöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen 

 • tulevaisuuden työelämätaidot

MoWeArt™ Work & Career 

 

Työnhakijoille, omaa uraansa pohtiville tai paikkaansa työelämässä hakeville, opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Koulutukset, valmennukset ja työpajat

Teemoja:

 • Elävä CV™

 • Urajumppa & Urajooga

 • Luovan työn uudet muodot - uuden työn luovat toimijat -valmennus luovan alan työnhakijoille ja luovasta työotteesta kiinnostuneille 

 • ArtUp!: Liiketoimintasuunnitelma liikkeeksi ja toiminnaksi -valmennuskonsepti yrittäjyyttä pohtiville, kevytyrittäjille ja muille yrittäjähenkisille

MoWeArt™  Co-Creation

 

Kehittäjille, muutosagenteille, toimintakulttuurin uudistajille, tulevaisuuden tekijöille

Koulutukset, valmennukset ja työpajat

Teemoja:

 • yhteiskehittäminen (co-creation)

 • palvelumuotoilu

 • verkostomuotoilu

 • kokemus- ja merkitysmuotoilu

 • kulttuurinmuotoilu

MoWeArt™ Movement, Wellness, Art 

 

Kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, oppimisesta ja luovuudesta kiinnostuneille.

Koulutukset, valmennukset ja työpajat vauvasta vaariin

Teemoja:

 • Voimauttava liike : liikkeen voima - voimaa liikkeestä

 • Vuorovaikutteinen liike

 • Liikkumisen taidetta esteettömästi

 • Esteetön tanssi

 

Nyt myös kaikenlaisille perheille ikioma ja iki-ihana Pauliina Poppanen ™ -palvelu, lisätietoja tulossa!

Osallistavat esitykset

Koulutusten ja valmennusten lisäksi valmistamme osallistavia esityksiä, jotka tarjoavat ajatuksia herättäviä taide-elämyksiä erilaisissa ympäristöissä. Pienistä taidemaistiaisista voi nauttia kokijana tai osallistujana. Yhteisö voi ottaa myös luovuusloikan ja lähteä mukaan uudenlaiselle oppimismatkalle valmistamaan ohjauksessamme yhteisöllistä, 

juuri yhteisönsä näköistä taideteosta. 

 

Pedagoginen Performanssi™ -konseptissa performanssi on kokonaisvaltaisen ja uudistavan oppimisen menetelmä.

 

Osallistavat esitykset toteutamme yhteistyössä työryhmä Luovien Askelten kanssa. 

Kerromme mielellämme lisää! Ota yhteyttä: moweartdesign@gmail.com

bottom of page