top of page

Arvot ja filosofia

“Jokainen lapsi on taiteilija; ongelmana on, kuinka pysytellä taiteilijana, kun kasvamme aikuisiksi”.

 

Pablo Picasso

 

Tähän uskomme:  

Sydän edellä

'

Pikku Prinssi sanoo: "Sydämellä näkee paremmin." Ajattelemme, että aito kohtaaminen lähtee aidosta välittämisestä ja kiinnostuksesta toista ihmistä kohtaan.

Luovasti oivaltaen

 

Luova ajattelu on tulevaisuuden työelämässä yksi tärkeimmistä taidoista. Meille oppiminen on aina luova prosessi. On tärkeää löytää elämän ja työn merkityksellisyys, yhteys omaan itseensä ja toisiin ihmisiin. Siihen tarvitaan luovuutta ja luovuus on jo meissä.
 

Arvostavasti kohdaten

 

Arvostamme erilaisuutta. Haluamme nähdä jokaisen elämänvaiheen merkityksellisenä ja arvokkaana. Kohtaamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisena.

 

Lempeästi liikkeessä

 

Meille lempeästi liikkeessä on elämänmittainen harjoitus. Myötätunto liikuttaa ja luo liikettä ympärilleen.

 

Yhdessä enemmän

Uskomme, että yhdessä olemme enemmän. Meillä kaikilla on erilaisia taitoja, vahvuuksia ja ominaisuuksia. Haluamme tehdä ne näkyväksi ja saada ihmiset loistamaan. Erilaisuutemme ja erilaiset näkökulmat tekevät meistä yhdessä enemmän kuin osiemme summan.

       

bottom of page