Arvot ja filosofia

Screenshot 2021-01-22 at 11.30.30.png

Kuva: Jukka Keltto

“Jokainen lapsi on taiteilija; ongelmana on, kuinka pysytellä taiteilijana, kun kasvamme aikuisiksi”.

 

Pablo Picasso

Aito oppiminen

"Aikuisen aito oppiminen on kuin leikki lapselle,
luonnollista kuin hengittäminen.

Pelko karkottaa tiedon päästä

vie veren varpaista

sekoittaa järjen tunteisiin.

Miksi pelätä kun voisi nauttia,

tässä ja nyt."

 

Olga Hotti

Arvojamme ovat:  

 

  • Sydän edellä

'

       Pikku Prinssi sanoo: "Sydämellä näkee paremmin." Ajattelemme, että aito kohtaaminen lähtee                       aidosta välittämisestä ja kiinnostuksesta toista ihmistä kohtaan.

  • Luovasti oivaltaen

       Luova ajattelu on tulevaisuuden työelämässä yksi tärkeimmistä taidoista. Meille oppiminen on
       aina luova prosessi. On tärkeää löytää elämän ja työn merkityksellisyys, yhteys omaan itseensä ja 
       toisiin ihmisiin. 
 

  • Arvostavasti kohdaten

       Arvostamme erilaisuutta. Haluamme nähdä jokaisen elämänvaiheen merkityksellisenä ja           
       arvokkaana. Kohtaamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisena.

  • Lempeästi liikkeessä

       Meille lempeästi liikkeessä on elämänmittainen harjoitus. Myötätunto liikuttaa ja luo liikettä                 
       ympärilleen.

  • Yhdessä enemmän

       Uskomme, että yhdessä olemme enemmän. Meillä kaikilla on erilaisia taitoja, vahvuuksia ja             
       ominaisuuksia. Haluamme tehdä ne näkyväksi ja saada ihmiset loistamaan. Erilaisuutemme ja                     erilaiset näkökulmat tekevät meistä yhdessä enemmän kuin osiemme summan.